Guds förlåtese

Ta emot Guds förlåtelse

Gud är helig, och han vill att de som tillber honom ska också vara heliga. Ingen människa kan behaga Gud egentligen, men genom Guds offer, kan vi idag till be och komma nära Gud. Guds offer för mänskligheten är Jesus Kristus. Gud kan acceptera oss och förlåta oss våra synder genom vår tro på Jesus och genom att vi bekänner våra synder också. 

5 bibelverser om Guds beskydd

Vi lever i en osäker värld, och plötstiga olyckor och sjukdomar kan drabba vem som helst. Men det finns löften om tryggheten under den Högstes beskydd. Bibeln säger ur Psaltaren 91:1 att den som sitter under den Högstes beskyddoch vilar under den Allsmäktiges skugga. Jag har tagit fem bibelverser som ger löften om Guds skydd;

Tro på Jesus

Tro på Gud och på Jesus

Den här videoklipp handlar om bön om tron på Gud och på Jeus. Bibel säger; Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Det är ur Markus 14:1

Bön

Hur ska man be till Gud?

Det hebreiska ordet för bön är  “palal” och det betyder be och ingripa. Det grekiska ordet för bön är “proseuche” som betyder att tala med. Bön är väldigt viktig för kristna eftersom Jesus var en man som bad mycket, och Gud vill att vi ska be också. Men hur ska man be? Hur många gånger ska man be?

Rhemaweb: Kom och prisa Jesus lördagen den 01 december i Rågsved 

Rhemaweb organiserar en kristen konsert med gospel och afrikansk lovsång och tillbedjan. Det är första gången att den kristen hemsida organiserar ett event för att prisa och ära Herre Jesus Kristus.