Kristen hemsida

En ny kristenhemsida är nu färdig byggd: Rhemawebb

Söndag den 26 februari 2016 kl. 14:00 blev den nya kristna hemsida färdigbyggd. Den heter www.rhemawebb.se. Det har varit en lång resa, och det har tagit oss mer i 2 månader att bygga denna hemsida. Vi tackar först och främst vår fader Gud och vår herre Jesus Kristus, som har givit oss styrkan och visheten att bygga färdig detta verk. Det finns dock fortfarande en hel justeringar kvar.

Läs mer

Bibeln säger ur Ordspråksboken 16:3: Befall dina verk åt HERREN, så hava dina planer framgång. Det är Herre som är vår framgång och jag tror att denna hemsida kommer att beröra flera tusen människor runt om i Sverige och resten av norden. Det finns också en fransk version av Rhemawebb och den heter www.rhemaweb.com 

Pin It