Morgonbön

Följ morgonbön på vår kristna hemsida

Rhemaweb är en kristen med visionen om att berätta och evangelisera om den goda nyheten om Jesus Kristus i Sverige. Bön är väldigt viktigt för kristna, det är därför vi kommer att sända morgonbön på www.rhemaweb.se

Varför 5 minuters bön?

Ibland hinner man helt enkelt inte att be, eftersom det är så mycket annat runt omkring oss, men tanke med programmet 5 minuters bön är att hjälpa kristna att få en bra start på morgon med bön. 

Jesus bad tidigt på morgonen

 Bibeln säger ur Markus 1:32: Och bittida om morgonen, medan det ännu var mörkt, stod han upp och gick åstad bort till en öde trakt, och bad där.

 

Exempel på 5 minuters bön

Pin It