Kristen hemsida

Tro på Gud och på Jesus

Den här videoklipp handlar om bön om tron på Gud och på Jeus. Bibel säger; Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Det är ur Markus 14:1

Bibelverser

Hebreerbrevet 4:16 SFB98: Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Hebreerbrevet 11:1 SFB98: Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Bibelverser

  • TRO PÅ GUD

  • Johannesevangeliet 14:1 SFB98: Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.
  • Hebreerbrevet 11:6 SFB98: Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.
  • TRO PÅ JESUS:

  • Hebreerbrevet 12:2: Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnareApostlagärningarna
  • 16:31 SFB98; De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.
  • TRO FÖR FRÄLSNING

  • Efesierbrevet 2:8 (SFB98)Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,
  • Markusevangeliet 16:16 SFB98; Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.

Videoklipp om tro på Jesus

Hjälp oss at nå flera människor med budskapet om Jesus

Rhemaweb behöver all hjälp vi kan få:

Swish: 123 181 96 89

Kontonummer: 8327-944 384 0260

Telefon: 08-7519 809

Mobil: 073-71 80931

 

 
Pin It