5 bibelverser om Guds beskydd

Vi lever i en osäker värld, och plötstiga olyckor och sjukdomar kan drabba vem som helst. Men det finns löften om tryggheten under den Högstes beskydd. Bibeln säger ur Psaltaren 91:1 att den som sitter under den Högstes beskyddoch vilar under den Allsmäktiges skugga. Jag har tagit fem bibelverser som ger löften om Guds skydd;

Vi lever i en osäker värld, och plötstiga olyckor och sjukdomar kan drabba vem som helst. Men det finns löften om tryggheten under den Högstes beskydd. Bibeln säger ur Psaltaren 91:1 att den som sitter under den Högstes beskyddoch vilar under den Allsmäktiges skugga. Jag har tagit fem bibelverser som ger löften om Guds skydd;

1. GUDS BESKYDD FÖR DITT LIV 

Bibelverser för att Gud ska bevara ditt liv;

  • Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom,och han befriar dem (Psaltaren 34:7).

  • Min sköld är i Guds hand; han frälsar de rättsinniga (Psaltaren 7:10).

2. GUDS BESKYDD PÅ DINA VÄGAR OCH UNDER DINA RESOR? 

Bibelversen för att Gud ska bevara dina vägar och dina resor;

  • Inte skall han låta din fot vackla,inte slumrar han som bevarar dig.4 Nej, han som bevarar Israel,han slumrar inte, han sover inte.5 Herren bevarar dig,Herren är ditt skydd på din högra sida.6 Solen skall inte skada dig om dagen,och inte månen om natten.7 Herren skall bevara dig från allt ont,han skall bevara din själ.8 Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid (Psaltaren 121:3-8).

3. GUDS BESKYDD FÖR I DITT HUS

Bibelversen för att Gud ska bevara ditt hus;

  • Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves.Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves (Psaltaren 127:1).

4. GUDS BESKYDD UNDER NATTEN

Bibelverser för att Gud ska bevara och skydda dig under natten;

  • När du lägger dig skall inget förskräcka dig,och när du lagt dig skall du sova gott.25 Du behöver inte frukta för plötslig skräck,eller för ovädret som kommer över de ogudaktiga.26 Ty Herren skall vara din förtröstan,han skall bevara din fot för snaran (Ordspråksboken 3:24-26).

5.  GUDS TRYGGHET OCH BESKYDD

Bibelverser om tryggheten undunder den Högstes beskydd;

  • Den som sitter under den Högstes beskyddoch vilar under den Allsmäktiges skugga,2 han säger: "I Herren har jag min tillflykt och min borg,min Gud som jag förtröstar på."3 Han skall rädda dig från fågel fängarens snara och från den förödande pesten.4 Med sina fjädrar skall han övertäcka dig,under hans vingar skall du finna tillflykt.Hans trofasthet är sköld och skärm.5 Du skall inte frukta nattens fasor,inte pilen som flyger om dagen,6 inte pesten som går fram i mörkreteller farsoten som härjar vid middagens ljus.7 Om än tusen faller vid din sida,ja, tio tusen vid din högra sida,så skall det inte drabba dig.8 Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff.9 Ty du har sagt att Herren är ditt skydd,du har gjort den Högste till din tillflykt.10 Ingen olycka skall drabba dig,ingen plåga närma sig din hydda.11 Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar.12 De skall bära dig på händerna,så att du inte stöter din fot mot någon sten.13 Över lejon och huggormar skall du gå fram,du skall trampa ner unga lejon och drakar.14"Han håller mig kär och jag skall befria honom,jag skall beskydda honom,ty han känner mitt namn.15 Han ropar till mig och jag svarar honom.Jag är med honom i nöden,jag skall rädda honom och ge honom ära.16 Jag skall mätta honom med långt liv och låta frälsning." (Psaumes 91:1-16)

 

Videoklipp om Guds beskydd

Hjälp oss at nå flera människor med budskapet om Jesus

Rhemaweb behöver all hjälp vi kan få:

Swish: 123 181 96 89

Kontonummer: 8327-944 384 0260

Telefon: 08-7519 809

Mobil: 073-71 80931

 

 
Pin It